Två skolledare – bra för hälsan och verksamheten

Lasse Fröidstedt och Håkan Malmrot delar på jobbet att leda Hovsjöskolan i Södertälje. Den ene är rektor, den andre administratör. Det här kräver förhandling om gränserna, men kan ge bättre skolresultat och friskare ledare, tror de.

Jag tror att ett mer närvarande ledarskap är en ödesfråga för svensk skola

Peter Fredriksson, utbildningsdirektör i Södertälje – från hösten 2017 generaldirektör för Skolverket

– Hittills ser jag mest fördelar med det här sättet att jobba, säger Håkan Malmrot.

Han är så kallad enhetschef för Hovsjöskolan och håller i det mer praktiska och tekniska, medan rektor Lasse Fröidstedt har hand om det pedagogiska.

Lasse Fröidstedt ansvarar för personalärenden och pedagogiken när det gäller de 70 lärarna och 500 eleverna. Han har också en biträdande rektor till sin hjälp. Enhetschefen Håkan Malmrot leder tio övriga anställda och sköter resten av jobbet med att driva en skola.

Vissa uppgifter hör uppenbart till den ena eller andra sidan. Lasse Fröidstedt är numera ”mer ute på golvet och mindre inne på kontoret”, eftersom han har mer tid att göra besök i klassrummen.

Möjliggörare för rektorn

Håkan Malmrot beskriver sig som en möjliggörare för rektorn. Han ansvarar bland annat för det systematiska arbetsmiljöarbetet, och kollar ventilation och buller. Föräldrar som klagar på skolmaten hamnar också hos honom.

En del av uppdelningen verkar oproblematisk. Annat har de fått förhandla om sinsemellan.

Ett sådant fält är schemaläggningen, där det pedagogiska och det praktiska möts. Rektorn har förslag som tar sikte på lärandet. Sedan ska enhetschefen se till att matcha schemat mot lärarnas undervisningstid, mot lokaltillgång och gruppindelningar.

– Det där var inte så klockrent, det tog ett par timmars stötande och blötande innan vi hittade fram till vad som gäller, säger Lasse Fröidstedt.

Maktsfären krymper i funktionellt delat ledarskap, här har inte rektorn ständigt sista ordet. Men det beskriver Lasse Fröidstedt som en lättnad.

– Det är skönt att slippa ha kontroll över allt, säger han.

Lasse Fröidstedt, rektor:

– Jag kan jobba mer och tydligare med pedagogiskt stöd nu. Jag tror att lärarna uppfattar att jag är mer synlig och tillgänglig på det här sättet.

Håkan Malmrot, enhetschef:

– Man jobbar för att det ska bli så bra som möjligt för rektorn att driva det pedagogiska arbetet. Om rektorn får fokusera på det, så tror jag att det påverkar hela skolan.

Peter Fredriksson, utbildningsdirektör i Södertälje – från hösten 2017 generaldirektör för Skolverket:

– Rektorer, lärare och elever i de skolor som fått del av det här ledarskapet har alla varit väldigt positiva. Många rektorer säger också att det finns ett värde i att arbeta nära en annan människa och få stöd av varandra, även om arbetsuppgifterna är uppdelade.