Umeå satsar på sina chefer

En dialog om arbetsmiljön mellan första linjens chefer och kommunens personalkonsulter – kan det öka hälsan bland de anställda? Ja, menar politiker, personalstrateger och cheferna själva i Umeå.

Jag har pratat med många chefer som uppskattar uppföljningsdialogen

Christer Lindvall, ordförande i personalutskottet i Umeå kommun

I Umeå får alla första linjens chefer gå igenom sin arbetssituation med hjälp av Uppföljningsdialogen. Uppföljningsdialogen är ett paket med 30 påståenden som cheferna får värdera på en skala från ett till sex, i ett strukturerat individuellt samtal med en personalkonsult.

Påståendena berör det systematiska arbetsmiljöarbetet och förutsättningarna för första linjens chefer att utöva ett närvarande ledarskap. De bygger bland annat på forskningsprojektet Chefios, och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Cheferna går igenom påståendena en gång per år, och personalkonsulterna dokumenterar samtalet i ett enkätverktyg. Tanken är att personalfunktion, politiker och strategiska chefer ska kunna se mönster och tendenser, för att kunna göra förändringar på organisatorisk nivå.

Uppföljningsdialogen ska också leda till att varje chef får ett individuellt stöd, till exempel i hur de ska prioritera bland sina arbetsuppgifter. Målet på lång sikt är att öka hälsan och minska sjukfrånvaron för både medarbetare och chefer i kommunen.

 

Ingalill Bring, förskolechef:

– Jag hade ett väldigt bra samtal med vår personalstrateg, som gick igenom frågorna med mig. Det blev ett tillfälle att fundera över min egen arbetssituation och vad jag behöver förbättra. Till exempel såg jag att jag behöver bli bättre på att göra riskbedömningar.

Fredrik Åberg, ledningskoordinator på personalfunktionen:

– Många av våra personalkonsulter har förstås redan tidigare haft möten och gett stöd till första linjens chefer. Men det här är ett sätt att strukturera de mötena, och stödja utifrån dem.

Christer Lindvall, ordförande i personalutskottet i Umeå kommun:

– Det här är ingen pekpinne från politikerna, utan en dialog mellan första linjens chefer och folket från personalsidan. Här har de en möjlighet att prata om vad de behöver, utifrån var och ens behov. Och samtalet bygger på chefens kompetens om sin egen situation.