Rektorerna i Vårgårda tog hjälp av Chefoskopet

Rektorerna i Vårgårda tog hjälp av Chefoskopet

Chefoskopet kan bli första steget mot en förändring – det menar Thomas Stenseke Larsson, rektor på Gullhögskolan. I Vårgårda har han och hans rektorskollegor använd Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet för att kartlägga sin arbetssituation och skapa bättre förutsättningar för att klara sitt uppdrag.

Regnet hänger i luften utanför kommunhuset i centrum av det lilla samhället i Vårgårda. Därinne, i ett ljust mötesrum utan fönster, samlas ett tiotal personer. Det är Vårgårda kommuns rektorer för skolor och förskolor, och deras verksamhetschef Malin Lindberg. Stämningen är god, det pratas och skojas kollegor emellan.

Går igenom sin arbetssituation

Rektorerna har kommit hit för att tillsammans gå igenom sin arbetssituation som chefer, med hjälp av Suntarbetslivs webbaserade verktyg Chefoskopet. Processledaren Ellen Tormalm och HR-specialisten Amanda Hansson ska leda dem igenom det tredje mötet för att kartlägga sin arbetssituation.

Vid de två tidigare träffarna har cheferna fått kartlägga hur de har det, och vad de gör. Bland annat har de fått föra dagbok över hur de använder sina dagar under en arbetsvecka, anteckningar som de sedan har analyserat i gruppen.

Idag ska det handla om kommunikationsvägar och stöd för rektorerna. Hur mycket vet egentligen de högre cheferna och politikerna om rektorernas arbetssituation? Och vad har de för stöd i att hantera till exempel IT-program eller rekrytering av nya medarbetare?

Nytt möte med politikerna

Ett nytt möte väntar om ett par veckor. Då ska gruppen tillsammans ta fram förslag till åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för sitt ledarskap.

Därefter träffar rektorerna tillsammans kommunens högsta ledning och politiker. Då berättar de om kartläggningen och lägger fram sitt förslag till handlingsplan. Eftersom politikerna är de slutgiltigt arbetsmiljöansvariga, är det de som ska godkänna handlingsplanen.

Sen börjar det riktiga jobbet – att med hjälp av planen få till bättre förutsättningar för Vårgårda kommuns rektorer.

Lasse Björkqvist, kommunchef:
– Jag tycker det här är jättebra. Jag tror att Chefoskopet kan vara användbart för fler chefer i vår kommun. Våra chefer är ju så viktiga för verksamheten, och därför behöver de ha bra arbetssituation.

 

 

Rektorerna i Vårgårda om Chefoskopet:

 

Linda Davidsson, rektor för särskoledelen i Gullhögskolan, en skola för årskurs 7 – 9.
– Chefoskopet är otroligt givande. Det har fått oss att börja prata om de organisatoriska förhållandena tillsammans med våra kollegor. Det har också hjälpt oss att se hur komplext vårt uppdrag är. Efter att vi fick skriva dagbok vid förra workshopen har jag fortsatt med det för att få syn mera på hur jag använder mina dagar.

Thomas Stenseke Larsson, rektor för Gullhögskolan med 400 elever, och tf rektor för ytterligare en skola:
– Att få sitta så här i grupp och prata med varandra ger en samsyn och är ju första steget för att kunna förändra.

 

 

Daniel Hallenrud, rektor för Algutstorps förskola med 8 avdelningar, samt en grupp som stöttar i särskilt stöd till alla kommunens förskolor:
– Man får syn på saker man inte tänkt på förut – det är lätt att bli hemmablind annars. Det är också skönt att få tid att prata om sina egna villkor, vi som alltid är till för andra annars. Men allt beror inte på politikerna. Vi har också fått syn på saker vi kan göra själva för att förbättra våra villkor.

Text och foto: Åsa Hammar