Chefios – ett forsknings- och utvecklingsprojekt

Under vilka förutsättningar handlar chefer på ett sätt som leder till en bra arbetsmiljö och en välfungerande verksamhet? Det är huvudfrågan som ställts i Chefiosprojektet. Här hittar du mer information om forskningen bakom Chefoskopet, publikationer och referenser.

Vi ville titta på organisationen från olika perspektiv och var intresserade av att se hela mönster av situationer.

Annika Härenstam, en av forskarna bakom Chefios.

Första linjens chef förväntas balansera förväntningar och krav från politiker, den strategiska nivån, den administrativa nivån, medarbetare i organisationerna, medborgare och den egna professionen. Förändringar ska hanteras, utan att anställdas hälsa blir lidande. Eller den egna. Eller verksamhetens effektivitet, kvalitet eller kostnadsramar.

Trots denna centrala roll, såg forskarna bakom Chefiosprojektet att det saknades kunskap om hur en organisation där det är möjligt att vara en bra chef borde se ut.

Förstå och undersöka förutsättningar

Historiskt sett har forskning om organisering och arbetsmiljö skilts åt och bedrivits av olika discipliner. Forskarna ville sammanföra de olika perspektiven på organisering i offentlig sektor och forsknings- och utvecklingsprojektet Chefios startades.

Chefios riktade in sig på att undersöka vad chefer faktiskt gör och omständigheter för handlingar, som till exempel mötesplatser, beslutsprocesser och kommunikationsvägar.

Chefios är det mest omfattande projektet för att förstå och undersöka chefers förutsättningar och har varit navet i en kunskapsutveckling under tio års tid.

Chefios hypotes

Under vilka förutsättningar handlar chefer på ett sätt som leder till en bra arbetsmiljö och en välfungerande verksamhet? Det är huvudfrågan som ställts i Chefiosprojektet. Frågan illustrerades med en hypotes som bygger på teori och tidigare forskning av olika medlemmar i den forskargrupp som deltog i projektet. Hypotesen visar att strukturella förhållanden påverkar människors handlingar, arbetsmiljö och verksamhetens resultat. Men den visar också att människors handlande kan påverka strukturella förhållanden.

Syftet med Chefios

Chefiosprojektet har handlat om att få fram kunskap och metoder som är användbara i offentlig sektor. Metoderna som utvecklats är tänkta att förbättra både verksamhetens utvecklingsförmåga, effektivitet och arbetsmiljö. Därför har projektet bedrivits i samverkan med praktiker i några kommuner i Sverige.

Porträttbild Erik Bertsson

Användarperspektivet har varit helt centralt. Det har varit en utgångspunkt att vilja forska på frågor som gör faktisk nytta i verksamheter.

Erik Berntson, en av forskarna bakom Chefios.

Det har varit viktigt att projektet varit teoretiskt förankrat och metoderna utformade för att kunna utvärderas. Projektet har till exempel engagerat ett urval av kommuner som medverkat aktivt i interventioner, det vill säga olika konkreta insatser, och jämförelsekommuner som inte deltagit i aktiviteter.

Forskare berättar om Chefios

Här kan du lyssna på ett poddinslag där Annika Härenstam och Erik Berntson berättar om Chefios – hur det började, hur projektet växte, forskningsmetodiken och användarperspektivet.

Forskargruppen och partners

Chefios leddes av Annika Härenstam, projektledare och Anders Östebo, projektkoordinator och kommunikatör. Projektet var från starten indelat i fem delstudier med en ansvarig forskare för varje del. Flera forskare från olika discipliner har samarbetat med Annika Härenstam i tidigare projekt.

I samband med planeringen av projektet vid Göteborgs universitet kompletterades gruppen med forskare från Arbets- och Miljömedicin, Sahlgrenska akademien, Institutet för stressmedicin och med pedagogiska perspektiv på arbetsplatslärande och förändringsprocesser.

Projektet hade även två doktorander som båda disputerade på avhandlingar baserade på Chefios.

Samarbetspartners

Chefios har haft externa samarbetspartners som investerat egna medel: Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. Previa har medverkat i datainsamling i en kommun. De kommuner som deltog i interventionen – Borås, Göteborg, Ale och Alingsås – satsade mycket tid genom medverkan av deras chefer och lokala projektledare. Även Marks kommun, Kungälv och Uddevalla har investerat tid i projektet genom att låta sina chefer besvara enkäter. Projektet ledde till flera spinoffprojekt och uppdragsutbildningar.

Medarbetare i Chefios

Namn
Gunnar Ahlborg jrInstitutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen till 2015
Eva BejerotStockholms universitet, Psykologiska Institutionen, sedan 2015, Örebro universitet
Erik BerntsonStockholms universitet, Psykologiska Institutionen,
Lisa BjörkGöteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap till 2015, därefter Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen
Linda Corin (f.d. Wallin)Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap till 2016, därefter Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen
Lotta DellveHögskolan Borås och Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm, Sedan 2016, Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Mats EklöfGöteborgs universitet, Psykologiska Institutionen
Mats O EricssonHögskolan Väst
Annika HärenstamGöteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap tom 2015, därefter Stockholms universitet, psykologiska institutionen
Tina Forsberg Kankkunen Stockholms universitet, Sociologiska institutionen
Hans LindgrenGöteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Anders PousetteGöteborgs universitet, Psykologiska institutionen
Johanna StengårdStockholms universitet, Psykologiska institutionen
Stefan SzücsGöteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete
Christer TheanderssonHögskolan Borås
Måns WaldenströmKonsult
John YlanderKonsult, tidigare Handelshögskolan Göteborg
Anders Östebo Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Lokala projektledare i kommunerna

Flera av projektledarna har nu andra arbetsgivare.

Namn
Caroline Johansson WesterAle kommun Vård och omsorgsförvaltningen
Hanna HogströmAle kommun Vård och omsorgsförvaltningen
Karin Jedeur-PalmgrenAle kommun Vård och omsorgsförvaltningen
Amanda LarssonAlingsås kommun Utbildningsförvaltningen
Marita FagerlingAlingsås kommun Utbildningsförvaltningen
Jesper WighAlingsås kommun tekniska förvaltningen
Hubert MalmströmAlingsås kommun tekniska förvaltningen
Marie Granberg KlassonBorås kommun Sociala blocket
Linda AnderssonBorås kommun Sociala blocket
Karin TyrboGöteborg vatten
Annika AnderssonGöteborg vatten

Publikationer och referenser

Chefiosprojektets vetenskapliga produktion har fram till år 2017 resulterat i två slutrapporter, två doktorsavhandlingar, cirka tio vetenskapliga artiklar och ett femtontal konferensbidrag.

Metoderna och perspektivet har använts i flera efterföljande forskningsprojekt. Projektet har resulterat i flera interventionsprojekt och kunskapen sprids på en mängd kurser och seminarier. Här hittar ni ett urval publikationer. Vill ni se ännu fler publikationer, så finns den senaste Publikationslista Chefios januari 2019 här.

Populärvetenskaplig presentation av Chefios

Så skapas goda jobb och väl fungerande verksamhet i offentlig sektor (pdf)

Slutrapporter med tillhörande bilagor

ISM-rapport 14:1 (pdf)

Appendix kap 5, slutrapport (pdf)

Appendix kap 9, slutrapport (pdf)

ISM-rapport 14:2 (pdf)

Beskrivning av förändringsprocessen i organisation D 1 V (pdf)

Beskrivning av förändringsprocessen i organisation A 1 T (pdf)

Doktorsavhandlingar

Lisa Björk
Contextualizing managerial work in local government organizations (pdf)
Göteborgs universitet November 2013

Linda Corin
Job demands, job resources, and consequences for managerial sustainability in the public sector (pdf)
Göteborgs universitet April 2016