Bra att veta!

Här finns information om beräknad tidsåtgång, vilka aktiviteten riktar sig till och bra saker att tänka på inför genomförandet.

Beräknad tidsåtgång

Hela aktiviteten tar cirka 30 minuter. Den faktiska tiden beror naturligtvis på antalet åtgärder och aktiviteter som ska följas upp.

Vem vänder sig aktiviteten till?

Chef ansvarig för handlingsplanen och personer involverade i att genomföra åtgärder och aktiviteter.

Förberedelser

  • Ta med handlingsplanen och se till att den är uppdaterad.
  • Utse någon som dokumenterar.

Följ upp handlingsplanen

I den här aktiviteten checkar ni av hur utvecklingsarbetet går och stämmer av mot handlingsplanen. Ni följer upp status för alla aktiviteter för att se om de har lett till önskad effekt och bestämmer hur ni ska gå vidare.

Cirka 20 minuter

Hur har det gått?

Gå igenom aktivitet för aktivitet i handlingsplanen och svara på frågorna nedan. Sammanfatta hur det har gått.

Grön illustration av en hand som håller i en checklista med en penna framför.

UPPFÖLJNING

  • Har aktiviteten genomförts som planerat?
  • Har aktiviteten gett önskad effekt?
  • Har effekten bidragit till att nå önskade mål?
  • Har arbetet lett till nya insikter och lärdomar?
  • Har arbetet gett andra effekter än de avsedda?

Cirka 10 minuter

Planera nästa uppföljning

Nu har ni koll på hur utvecklingsarbetet går men behöver kanske göra en ny uppföljning om ett tag?

Illustration av en grön väggklocka.

GÖR SÅ HÄR

  • Planera in hur det fortsatta arbetet ska gå till och när nästa uppföljning ska ske.

Bra jobbat!

Ni har redan gjort väldigt mycket för att skapa bättre organisatoriska förutsättningar för era verksamhetsnära chefer. Det är bara att hålla i!

Grön illustration av tre tummar upp och konfetti.