Introduktion 30 minuter

Chefoskopet - stöd för att arbeta med chefers förutsättningar

Den här introduktionen ger inblick i vad Chefoskopet handlar om. Syftet är att förankra begreppet organisatoriska förutsättningar och få ett beslut om ni ska starta ett utvecklingsarbete med stöd av Chefoskopet.

Cirka 15 minuter

Vad handlar organisatoriska förutsättningar om?

Är man som chef aldrig starkare än den organisation man verkar i? Möt två av forskarna bakom Chefios, Annika Härenstam och Lisa Björk som berättar mer om organisatoriska förutsättningar. Forskningsprojektet hette CHEFiOS, vilket står för Chef Hälsa Effektivitet Förutsättningar i Offentlig Sektor.

Känner vi igen frågorna i vår organisation? Vilka tankar får vi?

Cirka 3 minuter

Chefens nyckelposition

En viktig utgångspunkt i forskningen handlar om chefens nyckelposition i organisationen. De verksamhetsnära cheferna har en viktig roll som länk mellan den strategiska nivån där beslut fattas och den operativa nivån där det praktiska vardagsarbetet i verksamheten utförs. Kunskaper om detta är viktigt för att olika delar i organisationen ska kunna samverka och uppnå gemensamma mål.

Cirka 12 min

Är Chefoskopet intressant för oss? Hur har andra gjort?

Bollebygds kommun har arbetat med Chefoskopet som stöd för att förbättra förutsättningarna för sina chefer och därmed för fler i verksamheten. Här berättar chefer, skyddsombud och medarbetare hur de upplever förändringen. 

Grön illustration av en hand som håller i en checklista med en penna framför.

Diskutera:

  • Vill vi lära oss mer om perspektivet chefers organisatoriska förutsättningar?
  • Vill vi ta reda på hur våra chefer har det i vår organisation?
  • Vilket är nästa steg?
  • Ska vi utse någon som tittar vidare på Chefoskopet och ser om verktyget är intressant för oss? 

Chefoskopet är ett kostnadsfritt verktyg från Suntarbetsliv. Det ska bidra till friska och attraktiva arbetsplatser, till effektiva organisationer där chefer mår bra, kan utföra sitt uppdrag och utveckla verksamheten. Chefoskopet är forskningsbaserat och innehållet är i linje med föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö
(AFS 2015:4).