Västra Söderbottens förändringsresa del 1

Följ med till kommunstinget där Karin berättar om resultat från förändringsarbetet.

Se introfilmen (2 min)

Här börjar Chefoskopet

Chefoskopet är ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. Det är tänkt att användas i ledningsgrupper med stöd av en processledare, men det kan också användas av andra grupper som vill lära sig mer om organisatoriska förutsättningar, till exempel samverkansgrupper och skyddskommittéer.

Chefoskopet innehåller sammanfattande kunskaper och erfarenheter från forskningen Chefios, ett tvärvetenskapligt och mångårigt projekt. Verktyget ger en djupare förståelse för chefers organisatoriska förutsättningar och kunskaper för att komma igång med ett förändringsarbete. Bakom verktyget står Suntarbetsliv som drivs av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom kommun- och landstingssektorn.

Kika runt nedan för att få en överblick av Chefoskopet och delarna Förstå, Utforska och Förändra.

Om organisatoriska förutsättningar

Är man som chef aldrig starkare än den organisation man verkar i? Möt två av forskarna bakom Chefios, Annika Härenstam och Lisa Björk som berättar mer om organisatoriska förutsättningar.

Film Om organisatoriska förutsättningar
Titta på filmen
Längd på video: 5 min

Förstå förutsättningarna

Vad behövs för att chefer ska må bra i sin roll och kunna utföra sitt uppdrag? I delen Förstå får ni en förståelse för vad organisatoriska förutsättningar handlar om. Här läggs en gemensam grund att utgå från när ni pratar om vilka synsätt som kan finnas i er organisation.

Utforska nuläget

Hur ser det ut hos er? Med en gemensam bild av chefers förutsättningar i er organisation finns det goda möjligheter att utveckla dem. I delen Utforska får ni kunskaper om vilka aspekter av organisationen som kan vara betydelsefulla att utforska tillsammans. Under 2018 kommer även metoder för det praktiska arbetet.

Förändra förutsättningarna

Vad påverkar ett förändringsarbete? I delen Förändra får ni kunskaper om betydelsefulla faktorer som underlättar arbetet med att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. Under 2018 kommer även metoder för att definiera åtgärder och ta fram en handlingsplan.

Så fungerar Chefoskopet

Chefoskopet är ett dialogbaserat verktyg med flera stationer och diskussionsfrågor. Med hjälp av ett systematiskt arbetssätt kommer alla delar med i processen. Arbetet med verktyget är tänkt att planeras och genomföras med stöd av en processledare.

Stationer

Illustration Chefoskopets Kunskaps- och aktivitetsstationer

Verktyget är uppdelat i ett antal fristående stationer. Stationerna förmedlar kunskaper genom till exempel filmer, poddar eller interaktiva inslag. Varje station följs av diskussionsfrågor som ger möjlighet att föra dialog om den egna verksamheten – hur ser det ut hos er? Ni väljer själva vilka stationer ni genomför, därmed varierar upplägget och tidsåtgången beroende på gruppens behov.

Systematiskt arbetssätt

Illustration Chefoskopets förändringshjul

Med hjälp av ett systematiskt arbetssätt kommer alla erfarenheter och slutsatser med i utvecklingsarbetet. Modellen visar hur verktygets delar: Förstå, Utforska och Förändra, hänger ihop med ett systematiskt arbetssätt.

Karta över verktyget

Navigeringskartan i Chefoskopet

Längst ner i verktyget kan ni klicka fram en karta, den fungerar som en översikt. Ni kan också navigera i den genom att klicka på den station ni vill komma till. I kartan går det även att se vilken station i verktyget man befinner sig.

Stöd för processledare

En processledare som pekar och har en penna i handen

I verktyget finns ett lättillgängligt processledarstöd som riktar sig till dig som ska leda gruppens arbete framåt. Där får du inspiration, kunskap och information för att planera och genomföra Chefoskopet.

Fortsätt till Förstå

Fördjupa er förståelse kring chefers organisatoriska förutsättningar i nästa del av Chefoskopet – Förstå. Där kan ni tillsammans lägga en gemensam grund att utgå från när ni reflekterar över hur det ser ut i den egna organisationen – vilka synsätt finns hos er?