Chefoskopet

Ett forskningsbaserat verktyg för att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.

Ett stöd för att utveckla organisationen

Chefoskopet är ett verktyg som vänder sig till ledningsgrupper som vill förstå och utveckla chefers organisatoriska arbetsmiljö. Har cheferna goda organisatoriska förutsättningar så kan de utföra sitt uppdrag och samtidigt må bra. Detta är betydelsefullt för chefen och medarbetarna, arbetsmiljön och verksamhetens kvalitet.

Chefoskopet - ett systematiskt arbetssätt

Verktyget ger stöd att arbeta systematiskt med att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.

Övergripande ledning börjar med att tillsammans gå igenom den forskningsbaserade kunskapsdelen. Syftet är att skapa samsyn och gemensamma begrepp för hur ni i er organisation ser på chefer och deras förutsättningar. Dessa kunskaper ger god grund för ett hållbart utvecklingsarbete.

Med metoddelen som stöd kan ni sedan kartlägga och analysera chefernas faktiska förutsättningar för att ni ska kunna prioritera och fatta kloka beslut om åtgärder och insatser.

Så förbättrar de sina chefers arbetsmiljö

Bollebygds kommun har arbetat med Chefoskopet som stöd. Kunskapsdelen användes för att förankra synsätt och perspektiv. Därefter kartlades vad cheferna gör och hur de har det. Nu pågår ett förbättringsarbete i kommunen. Här berättar chefer, skyddsombud och medarbetare hur de upplever förändringen.

Så förbättrade de chefernas arbetsmiljö med Chefoskopet
Titta på filmen
5 min
Spela film igen (5 min)

Det är så lätt för chefer att glömma bort sin egen arbetsmiljö

Monica Holmgren, kommunchef Bollebygds kommun

Metodstödet är starkt

Med stöd av Chefoskopets metod-del utvecklar Vårgårda kommun de organisatoriska förutsättningarna för sina rektorer. I artikeln berättar de om sina erfarenheter.

– Våra rektorer behöver bra villkor eftersom de är så viktiga för vår verksamhet, säger kommunchef Lasse Björkqvist i Vårgårda kommun.

Läs om Vårgårda kommuns utvecklingsarbete med Chefoskopet

Effekt av Chefoskopet

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. I artikeln berättar hon om sina erfarenheter.

– Det gör stor skillnad för arbetsglädjen! Jag hinner med. Och det relationella ledarskapet är viktigt för mig. Nu kan jag vara nära mina medarbetare och finnas till för dem.

Läs om Bollebygds kommuns arbete med både kunskaps- och metoddelen i Chefoskopet

För friska arbetsplatser

Goda organisatoriska förutsättningar ger chefer bättre förutsättningar att skapa bra verksamheter med bra arbetsmiljö. Det i sin tur får både chefer och medarbetare att trivas och vilja stanna kvar. Chefers organisatoriska förutsättningar är därför en av åtgärderna i arbetsmarknadens parters avsiktsförklaring för friska arbetsplatser i kommuner och regioner.

Att arbeta med chefers förutsättningar är viktigt för att skapa attraktiva arbetsplatser.

Eva Fagerberg, Offentliganställdas Förhandlingsråd och Caroline Olsson, Sveriges Kommuner och Regioner. Båda representerar Suntarbetslivs styrelse.

Presentera Chefoskopet

Här finns ett presentationsmaterial som hjälper dig att beskriva hur Chefoskopet kan användas i ert utvecklingsarbete.

Prova Chefoskopet

Ladda ner körschemat för att prova på Chefoskopet på ett ledningsgruppsmöte. Upplägget tar cirka en halvtimme.

Vanliga frågor och svar

Här finns svar på de vanligaste frågorna om Chefoskopet.

Chefoskopet vänder sig dels till ledningsgrupper som kan påverka verksamhetsnära chefers förutsättningar och dels till processledare. Under arbetets gång involveras även verksamhetsnära chefer och deras chef.

Flera faktorer kan påverka hur mycket tid ni behöver. Formulera syfte och mål med ert utvecklingsarbete och utgå från det när ni planerar ert arbete.

Chefoskopets Kunskapsdel: Dela förslagsvis upp arbetet för den övergripande ledningen på tre tillfällen fördelat på två till fyra månader för den övergripande ledningen.
Chefoskopets Metoddel: Inventera behov, kartlägga och analysera chefernas förutsättningar samt upprätta handlingsplan fördelas förslagsvis på fyra till tio månader.

I ”Kartlägg på tre olika sätt” används två enkäter. Processledaren skapar ett konto på Min sida med hjälp av sitt namn och e-postadress. Inga andra personuppgifter registreras då svaren är anonyma och frågorna standardiserade (fritextsvar är inte möjligt). Personuppgifterna används enbart i avsett syfte och lagras inom EU.

Här kan du läsa hur Suntarbetsliv hanterar lagstadgade personuppgiftsskydd; Suntarbetslivs integritetspolicy.

Allt innehåll i Chefoskopet bygger på forsknings- och utvecklingsprojektet Chefios (Chef, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor). De steg, metoder och det stöd som verktyget innehåller har utvecklats i nära samarbete med forskarna. Här kan du läsa mer om forskningen bakom.

En viktig utgångspunkt i Chefios var att undersöka sambandet mellan organisatoriska förutsättningar, arbetsmiljö, hälsa och verksamhetens resultat.

Hur andra har arbetat med stöd av Chefoskopet kan du ta del av i artiklar på Suntarbetsliv.se. Du kan också läsa mer och följa Chefoskopets LinkedIn-sida. #chefersförutsättningar #chefoskopet.

Ja, vi rekommenderar att arbetet leds av en erfaren processledare, intern eller extern. Olika roller beskrivs på sidan Start.